1. "Terminus Font (вер. 3.96)" добавен на 5-11-2002г.
2. "Font Convertor (вер. 1.81)" добавен на 5-11-2002г.
3. "sms2mtel (вер. 0.1)" добавен на 18-11-2002г.
4. "mmixer (вер. 1.1)" добавен на 23-11-2002г.
5. "Дневници по ДДС - Qt3 вер. (вер. 0.3 бета)" добавен на 26-11-2002г.
<< 2002_12 | 2002_10 >>