1. "KBE Dicitionary (вер. 3.2)" добавен на 5-10-2002г.
2. "MPlayer кръпка за поддръжка на smb (вер. 0.1)" добавен на 8-10-2002г.
3. "SA Dictionary (вер. 4.6.1)" добавен на 14-10-2002г.
4. "md5chk (вер. 1.0)" добавен на 16-10-2002г.
5. "Font Convertor (вер. 1.78)" добавен на 16-10-2002г.
6. "Terminus Font (вер. 3.94)" добавен на 16-10-2002г.
7. "Проверка на правописа (bgOffice) (вер. 2.1)" добавен на 16-10-2002г.
8. "KPopUp (вер. 0.2)" добавен на 24-10-2002г.
9. "cutwtmp (вер. 0.1p)" добавен на 25-10-2002г.
<< 2002_11 | 2002_09 >>