Датa: [23-07-2024]
Автор: ЗЗЗ ЕООД
Подържа се от: ЗЗЗ ЕООД

Здравейте, ще Ви запозная с нещо ново - ZZZ БАЗА ЗНАНИЯ. Това е база, която съхранява знания под формата на вложени множества, всяко множество може да съдържа практически неограничен брой елементи и на свой ред, всеки елемент може да съдържа множество елементи. Времето за достъп до елемент от множество НЕ ЗАВИСИ ОТ БРОЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ В НЕГО И ПРАКТИЧЕСКИ СТАВА МИГНОВЕНО!

Достъпът до база от знания се осъществява чрез "сървър", към който могат да се свържат неограничен брой "клиенти" като един компютър може да работи с множество сървъри, които се намират в различни папки и слушат на различни портове. Всеки сървър може да създаде и достъпи неограничен брой бази знания и бази данни, свързани с други сървъри, намиращи се в Интернет или Интранет. Базите от знания се управляват от език за изкуствен интелект, като изпълнимия код може да се запише във външни файлове или в елементи на базата. Базата знания е достатъчно мощна, за да може да се използва за индексиране на уеб съдържание. Тя може да се използва във всяка една област, като например бизнес приложения, библиотеки с документи или книги, бази данни, съхранение и обработка на лингвистична информация, XML съдържание, експертни системи, симулатори и много други. Базата знания е написана изцяло на Java и част от кода на нейните приложения е отворен. Това означава, че е платформено независима и може да работи на Windows, Linux и Mac OS.

Промени: Многонишков сървър на Java

сваляне: http://base.zzz.bg
официална страница: http://zzz.bg
картинки: http://base.zzz.bg/img/zzzbase.jpg
Алтернативен адрес за сваляне: http://demo.zzz.bg

Лиценз: Shareware

<<Terminus Font( вер. 4.39) | Плащач на Демир (преносима версия)( вер. 0,0000001)>>