1. "Book Convertor (вер. 0.2.3)" добавен на 2-10-2001г.
2. "Terminus Font (вер. 3.60)" добавен на 2-10-2001г.
3. "EPLIP (вер. 0.4.1)" добавен на 7-10-2001г.
4. "Български език за Emacs 20 (вер. 1.0)" добавен на 10-10-2001г.
<< 2001_11 | 2001_09 >>