1. "Проверка на правописа на български език (вер. 1.0)" добавен на 22-05-2002г.
2. "WEPLIP (вер. 0.5.6)" добавен на 23-05-2002г.
3. "EPLIP (вер. 0.5.6)" добавен на 23-05-2002г.
4. "VFU File Manager (вер. 3.04)" добавен на 28-05-2002г.
5. "Проверка на правописа на български език (вер. 1.0)" добавен на 28-05-2002г.
<< 2002_06 | 2002_04 >>