1. "Terminus Font (вер. 4.12)" добавен на 9-03-2005г.
2. "БГ Офис помощник (вер. 1.7)" добавен на 12-03-2005г.
3. "VS Live GNU/Linux (вер. 13032005-1)" добавен на 13-03-2005г.
4. "Синонимен речник за ООо (вер. 2.0)" добавен на 17-03-2005г.
5. "gbgoffice (вер. 1.3)" добавен на 17-03-2005г.
6. "GAIMnOSD (вер. 0.6)" добавен на 23-03-2005г.
7. "GPR/XML-RPC (вер. 0.3)" добавен на 31-03-2005г.
<< 2005_04 | 2005_02 >>