1. "gaimnosd (вер. 0.4)" добавен на 2-11-2004г.
2. "БГ Офис помощник (вер. 1.3)" добавен на 5-11-2004г.
3. "SMBindex (вер. 2.11)" добавен на 5-11-2004г.
4. "Traffic Script (вер. 0.7)" добавен на 11-11-2004г.
5. "БГ Офис помощник (вер. 1.4)" добавен на 12-11-2004г.
6. "БГ Офис помощник (вер. 1.5)" добавен на 13-11-2004г.
7. "console-cyrillic (Fedora Core 3) (вер. 1.0.0)" добавен на 13-11-2004г.
8. "bg-console_keymaps (вер. 1.1)" добавен на 20-11-2004г.
9. "gbgoffice (вер. 1.0)" добавен на 21-11-2004г.
10. "SMBindex (вер. 2.20)" добавен на 30-11-2004г.
<< 2004_12 | 2004_10 >>