1. "Linvo GNU/Linux (вер. 0.8)" добавен на 11-11-2008г.
2. "wlan-setup (вер. 0.4)" добавен на 20-11-2008г.
3. "Biniax-2 (вер. 1.20)" добавен на 28-11-2008г.
<< 2009_01 | 2008_09 >>