1. "Terminus Font (вер. 3.86)" добавен на 8-04-2002г.
2. "Български шрифт за MPlayer 0.60 (вер. 1.0.1)" добавен на 30-04-2002г.
<< 2002_05 | 2002_03 >>