Датa: [10-04-2020]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 3.83 съдържа 472 символа, които покриват кодови страници ISO8859-1, ISO8859-5, ISO8859-15, Windows-1252,
Windows-1251, IBM-437, KOI8-R, KOI8-U, KOI8-E, KOI8-F, Bulgarian-MIK, Paratype-PT154, Paratype-PT254, IBM-855, IBM-866 и Macintosh-Ukrainian.
На адреса за сваляне е поместен source код. Готови версии за конзола и X11 с най-популярните кодови страници (в т.ч. кирилица) можете да вземете от официалната страница.

Промени: Нови и коригирани символи, псевдографика във всички готови кодови страници.

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/terminus-font-3.83.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster

Лиценз: GPL

<<Български шрифт за MPlayer 0.60( вер. 1.0) | cyrcho( вер. 0.5)>>