Датa: [28-02-2021]
Автор: Радостин Раднев

Проверка на правописа. База с български думички за Aspell.
Пакета съдържа още скриптове за инсталиране и доста обширно README.

Всъщност този пакет се явява нещо като "proof of concept", че Aspell може да работи с български език. В пакета е включен и конвертиращ файл за cp-1251 encoding, което е първата идея.

Дори без синтактични правила Aspell се справя доста добре с предложенията за замяна и резултатите са доста впечатляващи. Това е втората идея. И мисля, че екпериментално тези две идеи са успешно доказани. :-)

Трета и най-трудна част е базата с думи. В момента базата съдържа около 30 000 основни думи, и общо около 80 000 словоформи. Което ще рече по 2 производни форми на една основна форма. А в българският език има над 50 000 основни форми и над 1 000 000 словоформи. В такъв случай не е ясно Aspell как ще се справя с такава голяма база.

Последната и също важна част е интеграцията с текстови редактори, офис пакети и други.

Така, че това е един pre-beta продукт, който не гарантира добри резултати.

Пакета все още си няма официална страница и можете да го свалите от:
http://kbedic.search.bg/download/aspell-bg-0.1.tar.gz
http://briefcase.yahoo.com/radnev

Коментари идеи и помощ на radnev@yahoo.com

сваляне: http://kbedic.search.bg/download/aspell-bg-0.1.tar.gz
Алтернативен адрес за сваляне: http://briefcase.yahoo.com/radnev

Лиценз: GPL

<<WEPLIP( вер. 0.5.5) | Български шрифт за MPlayer 0.60( вер. 1.0)>>