Датa: [31-05-2020]
Автор: Ангел Вълков<whitefang@dir.bg>
Подържа се от: Ангел Вълков<whitefang@dir.bg>

Модул за Linux Ядрото за връзка между две PC-та по ECP Портовете свързани чрез FAST-ECP кабел.

1.Отстранен е един глупав бъг в IRQ Autodetectio кода.
2.Добавен е нов параметър на модула - "hwaddr",задаващ MAC адреса на Мрежовото у-ство eplipX( необходимо за автоматична IP конфиг. чрез DHCP/BOOTP ).
3.Не се добавят флаговете IFF_POINTOPOIT| IFF_NOARP, към тези подразбиращи се за Етернет-подобни мрежови интерфейси,при инициализация на eplip у-ство.
4.Премахната поддръжка на AUTODIN II CRC за контрол на кадрите( съотвено параметъра "crc" е невалиден вече ).
5.Промени по системата за компилиране.
6.Условна компилация на поддръжката за тестов режим и ECP портове с 16/32 битови опашки( по-малък модул ).

сваляне: http://e-plip.sourceforge.net/eplip-0.5.6.tar.gz
официална страница: http://e-plip.sourceforge.net
Алтернативен адрес за сваляне: http://eplip.hit.bg

Лиценз: GPL

<<VFU File Manager( вер. 3.04) | WEPLIP( вер. 0.5.6)>>