Датa: [25-09-2020]
Автор: Павел Илиев <pid@gbg.bg>

Download Monitor за Linux е програма, анализираща трансфера на даден файл от ИТ. Основната й функция е премахването на необходимостта непрекъснато да се следи ЕТА на даден файл. При евентуален неуспех (прекъснат трансфер) програмата може да сигнализира чрез system bell/sms/е-mail. Лесно може да се адаптира и да се добавят нови функции или да се пре- настроят времевите интервали по подразбиране. DLM извежда и някои полезни статистики (скорост на трансфер, големина на файл).

сваляне: http://bitch.org/pi/dlmon-0.1.tar.gz

Лиценз: GPL

<<Terminus Font( вер. 3.92) | CRAWLER( вер. 1)>>