Датa: [5-07-2020]
Автор: Николай Андреев <judass@mail.bg>

Connection Tracking System е програма която следи мрежовите пакети (както много други) и показва връзките между host-овете. Разликата с другите подобни е че може да видите цялата информация през web интерфейс или с графична програма. В допълнение можете да убивате TCP връзки и да изпращате лъжливи ARP отговори.

сваляне: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=53142&release_id=103689
официална страница: http://sourceforge.net/projects/conntrack

Лиценз: GPL

<<netacct-mysql( вер. 0.75) | Font Convertor( вер. 1.76)>>