Датa: [18-09-2020]
Автор: Георги Чорбаджийски
Подържа се от: georgi@unixsol.org

Програма за всички, които трябва да поддържат повече от една Slackware-8.1, 9.0, 9.1 или -current машини. Автоматично събиране на пакетите от отдалечените машини, генерация на скриптове за обновяване по шаблон, проверка на контролни суми и digital signatures. Възможност за автоматично и ръчно обновяване на пакетите.

Промени: Добавена е възможност за обновяване само на машината на която се стартира програмата. Има повече и по-ясно описани примери в помощните текстове. Добавен е workaround за aaa_elflibs пакета добавен в Slackware-current. Поправена е възможността за обновление на Slackware от 8.1 нагоре.

сваляне: http://georgi.unixsol.org/programs/slackcheck/slackcheck-3.10.tar.gz
официална страница: http://georgi.unixsol.org/
картинки: http://georgi.unixsol.org/programs/slackcheck/sc.png
Алтернативен адрес за сваляне: http://georgi.cybcom.net/programs/slackcheck/slackcheck-3.10.tar.gz

Лиценз: freely distributable

<<eBookCollector( вер. 0.1.0) | Terminus Font( вер. 4.06)>>