Датa: [17-10-2019]
Автор: Галин Тенев
Подържа се от: Галин Тенев

MyWebCafe е програма за управление на Интернет клубове под Линукс. Написана е на PHP и MySQL и притежава основните функционалности, които притежават аналогични програми за Windows. Управлението се осъществява с уеб интерфейс.

сваляне: http://openfmi.net/projects/mywebcafe

Лиценз: GPL

<<JFrame( вер. 1.0) | VS Live GNU/Linux( вер. 22052005-0)>>