Датa: [30-05-2020]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 4.20 съдържа 690 символа, покриващи кодови
страници ISO8859-1/2/5/9/13/15/16, IBM-437/852/855/866, KOI8-R/U/E/F, Windows-1250/1251/1252/1254/1257, Paratype-PT154/PT254, Bulgarian-MIK, Macintosh-Ukrainian, Esperanto и много други (общо около 110 езикови набора). Включени са също и превдографичните символи от IBM VGA, vt100 и xterm.

Промени: множество дребни корекции, подобрения и промени; добавени са варианти за някои символи

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/terminus-font-4.20.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster/jimmy-bg.html#terminus
RPM пакети: http://www.google.com/search?q=terminus+font+rpm
Debian пакети: ftp://ftp.debian.org/debian/pool/main/
Slackware пакети: http://www.is-vn.bg/hamster/jimmy-bg.html#terminus

Лиценз: GPL

<<62c( вер. 15042006) | gpwt( вер. 0.1.alpha)>>