Датa: [28-02-2020]
Автор: Матю Лютфи
Подържа се от: Матю Лютфи

Програмата за управление на юридически практики е българска инициатива за изработка на софтуер с отворен код за нуждите на нестопанските консултантски центрове в България. Целта е те да могат по-лесно да управляват делата, кампаниите и дейностите си.

сваляне: http://www.lcm.ngo-bg.org/rubrique24.html
официална страница: http://www.lcm.ngo-bg.org/bg

Лиценз: GPL

<<VS Live GNU/Linux( вер. 01052006-2) | Shell Commander( вер. 0.7)>>