Датa: [14-08-2020]
Автор: Мирослав Йорданов

Gbgoffice е GTK2 версия на популярния пакет kbgoffice. За да инсталирате gbgoffice е необходимо да имате инсталирани libsigc++2, glibmm-2.X gtkmm-2.X.

Новото във версия 1.4:
- добавена е възможност да се скрива основния прозорец при стартиране (ако се ползва trayicon). Тази възможност може да се включи от диалога за настройки.
- след натискане на бутона "Изчистване", курсора се премества в полето за въвеждане на дума
- след натискане на Enter при въвеждане на дума се селектира целия текст в полето
- подобрено е позиционирането на помощния диалог в KDE

сваляне: http://gbgoffice.info/?id=2
официална страница: http://gbgoffice.info
Алтернативен адрес за сваляне: http://openfmi.net/frs/?group_id=34

Лиценз: GPL

<<leds( вер. 1) | Integrator2( вер. 0.1)>>