Датa: [13-07-2020]
Автор: Неизвестен
Подържа се от: Неизвестен

Integrator2 Move е проект за създаване на ERP решение на търговски фирми. Ще предлага складов, счетоводен и аналитичен модул. Написана на python и PyQT програмата позволява бързо създаване и интегриране на различни модули.

Промени: по-важни изменения можем да посочим включването на счетоводен модул + справки за него.

сваляне: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=176920
официална страница: http://sourceforge.net/projects/integrator2

Лиценз: GPL

<<RD Suite( вер. 0.1) | minb( вер. 0.1.0)>>