Датa: [29-02-2020]
Автор: betso
Подържа се от: betso

XODA е система за управление на документи, написана на PHP и използваща AJAX. Предлаганите възможности за сега са:
- добавяне/промяна на описание за файл или директория,
- добавяне/промяна на ключови думи за файл или директория,
- търсене по ключова дума,
- създаване на файл или директория,
- преместване, преименуване и изтриване на файлове или директории,
- получаване на информация за файл или директория като потребител, група, права, размер, време на последно извикване и последна модификация, както и съдържани файлове и директории в дадена директория,
- [добавено в 0.0.2] идентификация на потребител ("login/logout"),
- [добавено в 0.0.2] трансфер на файл през HTTP и запазване с предварително зададено име,
- [добавено в 0.0.2] промяна на паролата и различни настройки през браузъра,
- [добавено в 0.0.2] създаване на важни директории, в случай че не съществуват (благодаря на Мирчо Мирев <mircho (a) linux-bg[ точка ]org> за подсещането!).
Всичко това е възможно без да се използва backend с база данни. "Мета информацията" се съхранява в PHP-файлове.
Планирано е по-нататъшно разширение на възможностите, което е описано по-подробно на официалния сайт на проекта.


Промени във версия 0.0.2:
Освен промените отбелязани с "[добавено в 0.0.2]", е подобрена ергономията на дизайна и са поправени грешки. XHTML-ът вече е валиден XHTML 1.0 Transitional.

Промени: http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=502695&group_id=193607

сваляне: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=193607&package_id=228018&release_id=502695
официална страница: http://xoda.org
Алтернативен адрес за сваляне: http://freshmeat.net/projects/xoda

Лиценз: BSD type

<<Romfser( вер. 0.1) | XODA( вер. 0.0.1)>>