Датa: [1-06-2020]
Автор: betso
Подържа се от: betso

XODA е система за управление на документи, написана на PHP и използваща AJAX. Предлаганите възможности за сега са:
- добавяне/промяна на описание за файл или директория,
- добавяне/промяна на ключови думи за файл или директория,
- търсене по ключова дума,
- създаване на файл или директория,
- преместване, преименуване и изтриване на файлове или директории,
- получаване на информация за файл или директория като потребител, група, права, размер, време на последно извикване и последна модификация, както и съдържани файлове и директории в дадена директория,
- идентификация на потребител ("login/logout"),
- трансфер на файл през HTTP и запазване с предварително зададено име,
- промяна на паролата и различни настройки през браузъра,
- създаване на важни директории, в случай че не съществуват,
- [добавено в 0.0.3] възможност за качване (upload) на (множество) файлове, като се показва максималният разрешен размер на файловете,
- [добавено в 0.0.3] предварителен преглед на снимки.

Всичко това е възможно без да се използва backend с база данни. "Мета информацията" се съхранява в PHP-файлове.
Планирано е по-нататъшно разширение на възможностите, което е описано по-подробно на официалния сайт на проекта.

Промени във версия 0.0.3:
Освен промените отбелязани с "[добавено в 0.0.3]", са поправени програмни и правописни грешки.

Промени: http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=509805&group_id=193607

сваляне: http://downloads.sourceforge.net/xoda/xoda-0.0.3.php.bz2
официална страница: http://xoda.org
картинки: http://sourceforge.net/project/screenshots.php?group_id=193607
Алтернативен адрес за сваляне: http://freshmeat.net/projects/xoda

Лиценз: BSD type

<<FileBrowser-NG( вер. 0.4(Bernd)) | Shell Commander( вер. 1.0)>>