Датa: [16-07-2020]
Автор: Павел Цонков
Подържа се от: Павел Цонков

Уеб файлов менажер с интерфейс, подобен на GNU Midnight Commander. Тази версия е с напълно нов обектно-ориентиран сорс и напълно Ajax базирана. Съществуват много нови възможности и подобрения.

Промени: Генерални

сваляне: http://sourceforge.net/projects/wnc/files/wnc2/wnc-2.0.tar.bz2/download
официална страница: http://sourceforge.net/projects/wnc/
картинки: http://sourceforge.net/dbimage.php?id=249212

Лиценз: GPL

<<ZoiaPoker( вер. 0.1) | Spellbook Dictionary( вер. 0.2)>>