Датa: [13-07-2020]
Автор: Microinvest
Подържа се от: WarehouseOpen.org

Microinvest Warehouse Open е професионален складов софтуер, предназначен за широк кръг от потребители – търговски компании, магазини, борси и складове на едро. При изграждането на Microinvest Warehouse Open са използвани съвременни технологии и модерна визия, както и опита при реализацията на такъв софтуер в България.
Проектът е некомерсиален и има за цел да подкрепи развитието на Open Source продуктите в България и да подпомогне навлизането на Linux при потребителите.

Новости:
1.      Добавено: Нов модул за управление на кратките клавиши и менюта. Чрез него могат да се дефинират горещи клавиши за всички функции в програмата.

2.      Добавено: Модул „Бързи стоки” за присвояване на кратки клавиши за избор на стоки в операциите.

3.      Добавено: Икони към стандартното меню.

4.      Добавено: Microinvest Warehouse Open се синхронизира по времето на централния сървър, вместо от работната станция.

5.      Добавено: Поддръжка на автоматично производство при вложени рецепти.

6.      Добавено: Поддръжка на касови апарати Daisy Micro и Daisy Micro LT.

7.      Добавено: Количество, Доставна цена и Продажна цена в справка за печалба на стоките.

8.      Добавено: Бутони за избор на елементите в справките.

9.      Актуализирано: Помощта на Български, Английски и Румънски език.

10.  Подобрено: Драйвери за принтери по ICL протокол.

11.  Подобрено: Не се отпечатват боновете, ако при смяната на хартията това не се изисква.

12.  Коригирано: Автоматичното производство в операция Трансфер, когато се работи с партиди.

13.  Коригирано: Рядко блокиране на програмата при използване на ценови правила с групи.

14.  Коригирано: Преизчисляване на следната цена, когато се работи с отрицателно количество.

сваляне: http://www.microinvest.net/pub/WarehouseOpen.iso
официална страница: http://WarehouseOpen.org
картинки: http://warehouseopen.org/images/stories/main48.png

Лиценз: GPL

<<entwjne( вер. 0.01) | Spellbook Dictionary( вер. 0.3.0)>>