Датa: [20-02-2020]
Автор: Microinvest
Подържа се от: WarehouseOpen.org

Microinvest Warehouse Open е професионален складов софтуер, предназначен за широк кръг от потребители – търговски компании, магазини, борси и складове на едро. При изграждането на Microinvest Warehouse Open са използвани съвременни технологии и модерна визия, както и опита при реализацията на такъв софтуер в България.
Проектът е некомерсиален и има за цел да подкрепи развитието на Open Source продуктите в България и да подпомогне навлизането на Linux при потребителите.

Промени: Добавено: Преместване в група чрез влачене и пускане на продукти, партньори, потребители и обекти; Права на достъп и клавишни комбинации за прозореца за разплащанията; Избор на обект в екрана за стоки за бърз преглед на наличността на стоките; Ново действие в ценови правила - Service charge. Коригирано: Бързи клавиши, когато се използва Num Lock или българска клавиатурна подредба; Грешно визуализиране в списъците, когато се показва текст със специални символи като &, <,> ;  Малки поправки на диалоговите прозорци в Ценови Правила;  Загуба на Фокус при пълен екран на операция и добавяне на нов ред; Малки поправки на драйвера за Zeka FP03; Рядък срив при редактиране на плащане; Загуба на фокус след приключване на трансфер и при ползване на ограничен достъпа по обект; Продажби с фактури не са маркирани в червено в списъка с продажби.  

сваляне: http://www.microinvest.net/pub/WarehouseOpen.iso
официална страница: http://WarehouseOpen.org/

Лиценз: GPL

<<kbgoffice( вер. 2.0) | hashkill( вер. 0.2.1)>>