Датa: [28-02-2020]
Автор: djemriza

Малка Java програмка която служи за мигриране на таблични данни от една таблица към друга. Като не е задължително таблиците да се намират на една база от данни.

- Платформено независима
- Прост XML формат за описание на импортиращия процес
- Гъвкаво свързване на колони което дава възможност за импортиране или трансформация данни

сваляне: http://code.google.com/p/table-importer/

Лиценз: GPL

<<post-commit( вер. 0) | GNOME-Minimalist( вер. 2.1)>>