Датa: [16-07-2020]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 4.38 включва 879 символа, покрива около 120 езикови набора и поддържа ISO8859-1/2/5/7/9/13/15/16, Paratype-PT154/PT254, KOI8-R/U/E/F, Есперанто, много кодови страници на IBM, Windows и Macintosh, а също и превдографичните символи на VGA, vt100 и xterm.

Лицензът е SIL OFL 1.1 (одобрен от FSF). Повечето Linux дистрибуции включват готови пакети.

Промени: 32 нови псевдографични символа, вариант с центрирана ASCII тилда

сваляне: http://sourceforge.net/projects/terminus-font/
официална страница: http://terminus-font.sourceforge.net/
картинки: http://terminus-font.sourceforge.net/shots.html

Лиценз: OpenSource

<<tsdecrypt( вер. 9.0) | WinConn( вер. 0.2.4)>>