Обширен преглед

Сряда (21 Юни)
  1) Излезе Debian GNU/Hurd 2023 (21-06-2023) « 4 »
Сряда (5 Юли)
  2) Linux ядро 6.3 на ESP32-S2 от Олимекс (5-07-2023) « 2 »

<< 2023_07 | 2023_05 >>