Датa: [7-06-2020]
Автор: Красимир Андреев Ангелов
Подържа се от: Красимир Андреев Ангелов

HToolkit - българска библиотека за свързване на Haskell и GTK

Можете да я изтеглите от сайта на Sourceforge.
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=65248.
Библиотеката е платформено и езиково независима. В момента работи под Linux и Windows.
За графични обекти използва GTK, а връзките са изградени към езика Haskell.
http://www.gtk.org
http://www.haskell.org

GTK са графичните обекти използвани от програми като Gimp и графичната средаGnome.
http://www.gimp.org
http://www.gnome.org

Haskell е функционален език с полиморфни типове, който е много различен от традиционните процедурни и/или обектно-ориентирани езици като C/C++/Java.
http://www.haskell.org

В бъдеще се предвижда библиотеката да поддържа връзки и към езика Smalltalk.
http://www.smalltalk.org

Версия 1.2 е несъвместима с предните версии.
1. Въведени са API-та за радио елементи от менюта, полета за отметки и радио бутони;
2. Всеки графичен обект се създава независимо от останалите;
3. Преименувани са функциите drawInWidget и drawInBitmap на paintIn и paintInBitmap;
4. Премахната е функцията dialogFont. Диалоговите кутии и прозорците вече използват еднакъв шрифт;
5. Функциите defaultFont, defaultFontDef, dialogColor, 'windowColor и textColor връщат системно зависими стойности според използваната тема на Windows или GNOME;
6. Премахнат е атрибутът itemCount на менютата, вместо него е дефиниран общ класов атрибут count, който има дефиниции за типовете Popup, ListBox, Notebook, Menu и ToolBar;
7. Атрибутът visible е преименуван на password;
8. Прозорците и диалозите по подразбиране се създават невидими и се показват съответно чрез функциите showWindow и runDialog, могат да се скриват с hideWindow или чрез промяната на атрибута visible. Всички контроли също се създават по подразбиране невидими, но зависят и от състоянието на майчиният контрол;
9. Завършени са лентите с инструменти. В тази версия те не работят под Linux, защото се използва CVS версия на GTK.
10. Оправени са лентите за скролиране.
11. Добавени са три нови контроли Notebook, GroupBox и CompoundControl.
12. Алгоритъмът за подреждане на контроли вече поддържа функциите stretch, hstretch и vstretch.

Промени: Несъвместима с предишните версии. Множество подобрения и нововъведения.

сваляне: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=65248
официална страница: http://htoolkit.sourceforge.net/

Лиценз: GPL

<<console-cyrillic (Fedora Core1)( вер. 1.0.0) | Terminus Font( вер. 4.05)>>