Датa: [6-06-2020]
Автор: Неизвестен

Това е система за складово стопанство и счетоводство за Linux и Windows с отворен код. Разработката е в още начален стадии, но отделни модули са вече функционални и работят. Написана е изцяло на Python, а за клиентска част - Python + PyQt4. За база от данни се ползва Postgresql, а за WEB и XML-RPC достъп се използва многообещавящата web среда django (www.djangoproject.com)
Начална страница на проекта http://sourceforge.net/projects/integrator2

сваляне: http://sourceforge.net/projects/integrator2
официална страница: http://sourceforge.net/projects/integrator2
картинки: http://sourceforge.net/project/screenshots.php?group_id=176920

Лиценз: GPL

<<gbgoffice( вер. 1.4) | FTDI EEPROM GUI Programmer( вер. 0.2)>>