Датa: [30-05-2020]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 4.26 съдържа 752 символа, покриващи кодови страници ISO8859-1/2/5/7/9/13/15/16, IBM-437/852/855/866, KOI8-R/U/E/F, Windows-1250/1251/1252/1253/1254/1257, Paratype-PT154/PT254, Bulgarian-MIK, Macintosh-Ukrainian, Esperanto и много други (общо около 115 езикови набора). Включени са също и превдографичните символи от IBM VGA, vt100 и xterm.

Промени: Пълен набор гръцки символи, много дребни корекции.

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/terminus-font-4.26.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster/index-bg.html
RPM пакети: http://www.google.bg/search?q=terminus+font+rpm
Debian пакети: ftp://ftp.debian.org/debian/pool/main/
Slackware пакети: http://www.slacky.eu/index.php?searchword=terminus&option=com_search

Лиценз: GPL

<<Terminus Font( вер. 4.28) | ngetty( вер. 0.3-pre)>>