от Nick Angelow(18-11-2005)

PostgreSQL ще влезе в състава на Solaris

Мартин Ламоника (Martin LaMonica), от страниците на ZDNet.Australia ни информира за плановете на компанията Sun Microsystems за поддръжка на отворената система за управление на бази от данни PostgreSQL с идеята тя и различни инструменти за нейното администриране да бъдат интегрирани в операционната система Solaris, като надеждата е съответните услуги да бъдат предложени още през следващия месец.



<< Конференция утре, 19.11.2005 | Честито! >>