от RED(28-02-2024)

Излезе новата 8.0 версия на популярния софтуер KiCAD. KiCAD е свободен софтуер който улеснява разработването, визуализирането и отпечатването на хардуерни платки и компоненти. В тази версия има множество подобрения и промени заради които си заслужава да я тествате или използвате в ежедневната си работа. Част от тях са:

  • подобрена симулация
  • изцяло пренаписана система за 3D визуализация
  • свързване на графични обекти, различни от пътеки и/или ел.
  • компоненти
  • нови библиотеки с ел. елементи
  • и много други.

    Подробностите може да научите от официалния анонс. По време на FOSDEM 2024-та ръководителя на проекта представи повечето от тези нововъведения и подобрения.


    << | BGGPT-7B-Instruct-v0.1: LLM модел на българ.. >>