Датa: [1-04-2020]
Автор: Димитър Тошков Жеков <jimmy@ncp.infonet.bg>

Шрифта Терминус, версия 3.40, големина 8x16, удебелен,
кодови страници iso-8859-1, windows-1251, ibm и mik, формат psf. Предназначен е за ползване в текстовата EGA/VGA конзола на Linux или други Unix системи, в които текстовия режим работи под управлението на пакета console tools.

сваляне: http://linux.gyuvet.ch/pub/ter-v340.tgz
Алтернативен адрес за сваляне: http://linux.gyuvet.ch/pub/ter-x340.tgz

Лиценз: GPL

<<HostIDServer/Client( вер. 1.01) | bglinux( вер. 2.0)>>