• Компилация на Linux-ядрото: следконфигурационна настройка
  • Компилация на Linux-ядрото, част V: Network device support
  • Компилация на Linux-ядрото, част IV: Networking options
  • Компилация на Linux-ядрото, част III: Parallel port, IDE...
  • Компилация на Linux-ядрото, част II: Първите стъпки
  • Компилация на LInux-ядрото, част I: Въведение
  • (почти)Пълно ръководство за модулите в Linux ядрото [част 3]
  • (почти)Пълно ръководство за модулите в Linux ядрото [част 2]
  • (почти)Пълно ръководство за модулите в Linux ядрото [част 1]