1. "Компилация на Linux-ядрото: следконфигурационна настройка" написан на 21-07-2002г.
<< 2002_08 | 2002_05 >>