1. "Как да инсталираме, използваме и тестваме с quemu seamlessrd" написан на 9-09-2006г.
2. "SSH без парола :)" написан на 22-09-2006г.
3. "Конфигуриране на мултимедийна клавиатура в Linux" написан на 26-09-2006г.
4. "Достъп до уеб ресурси чрез Х.509 идентификация" написан на 25-09-2006г.
<< 2006_10 | 2006_08 >>