1. "Компилация на LInux-ядрото, част I: Въведение" написан на 1-06-2002г.
2. "Компилация на Linux-ядрото, част II: Първите стъпки" написан на 28-05-2002г.
3. "Компилация на Linux-ядрото, част III: Parallel port, IDE..." написан на 28-05-2002г.
4. "Компилация на Linux-ядрото, част IV: Networking options" написан на 30-05-2002г.
5. "Компилация на Linux-ядрото, част V: Network device support" написан на 14-11-2002г.
<< 2002_06 | 2002_04 >>