1. "Плавно преминаване от една ОС/Дистрибуция на друга" написан на 1-03-2006г.
2. "Оптимизация на iptables и tc правила" написан на 19-10-2006г.
3. "Делегиране на права чрез /etc/sudoers" написан на 16-03-2006г.
4. ""Sony Ericsson K750 и Linux" 2" написан на 19-05-2006г.
5. "Зареждане на удостоверителски X.509 сертификати в Psi" написан на 19-03-2006г.
6. "Кратко ръководство за работа с текстовия редактор Vi" написан на 21-03-2006г.
7. "Монтиране на отдалечени файлови системи (втора част)" написан на 23-03-2006г.
8. "Управление на зони в динамичен режим чрез nsupdate" написан на 4-04-2006г.
<< 2006_04 | 2006_02 >>