1. "Ръководство за намиране на помощна инфoрмация в Linux" написан на 11-10-2000г.
2. "System-V разяснена" написан на 21-10-2000г.
<< 2001_01 | 2000_09 >>