1. "Писане на скриптове за BASH шел : версия 1.2( част 4)" написан на 14-06-2000г.
<< 2000_07 | 2000_05 >>