1. "Linux в BBC (част 1)" написан на 14-08-2000г.
2. "Linux във BBC - Практически приложения (част 2)" написан на 14-08-2000г.
3. "Linux в BBC - Преимуществата на Linux (част 3)" написан на 14-08-2000г.
4. " Linux в BBC - Резюме (част 4)" написан на 14-08-2000г.
<< 2000_09 | 2000_07 >>