1. "Възможности за сертификатната измама в X.509" написан на 13-03-2005г.
2. "Въведение в уникод (превод)" написан на 12-11-2004г.
3. "Инсталиране на TrueType шрифтове в Gnome" написан на 22-11-2004г.
4. "Не хвърляйте старите компютри" написан на 24-01-2006г.
5. "Въведение в RSBAC, част I" написан на 4-12-2004г.
<< 2004_12 | 2004_10 >>