1. "ZFS Root за FreeBSD" написан на 2-11-2007г.
2. "Роля и значение на GNU Affero GPL " написан на 6-11-2007г.
<< 2007_12 | 2007_10 >>