1. "Писане на скриптове за BASH шел : версия 1.2( част 3)" написан на 15-06-2000г.
2. "Инсталиране на звукова карта ръчно(по-спец. Yamaha 719)" написан на 15-06-2000г.
3. "(Не)сигурност с Apache Web Server" написан на 14-06-2000г.
<< 2000_06 | 2000_03 >>