1. "Apache + mod_perl (част 2)" написан на 1-03-2000г.
2. "Какви ФС могат да четат Linux,Windows 98 и NT" написан на 6-03-2000г.
3. "Как да инсталираме на компютъра си Linux, Win98 и NT" написан на 7-03-2000г.
4. "Писане на скриптове за BASH шел : версия 1.2( част 1)" написан на 14-03-2000г.
5. "Безплатни шел акаунти" написан на 24-03-2000г.
6. "Писане на скриптове за BASH шел : версия 1.2( част 2)" написан на 29-03-2000г.
<< 2000_05 | 2000_02 >>