от X_console(14-03-2000)

рейтинг (32)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Тази статия е преведена с разрешението на автора и X_console.
Адресът на оригиналната статия е http://xfactor.itec.yorku.ca/~xconsole/.

Както всички шелове, който може да намерите за Linux BASH (Bourne Again SHell) е не само отличен команден интерпретатор но и език за писане на криптове. Шел(Shell) скриптовете ви позволяват максимално да използвате възможностите на шел интерпретатора и да автоматизирате множество задачи. Много от програмите, който може да намерите за Linux в последно време са шел скриптове. Ако искате да разберете как те работят или как може да ги редактирате е важно да рабирате синтаксиса и семантиката на BASH шела. В допълнение познаването на bash езика ви позволява да напишете ваши собствени програми, който да изпълняват точно това което искате.

Програмиране или писане на скрипове?
Хората който до сега не са се занимавали с програмиране обикновено не разбират разликата между програмен и скрипт език. Програмните езици обикновено са по-мощни и по-бързи от скрипт езиците. Примери за програмни езици са C, C++, и Java. Програмите който се пишат на тези езици обикновено започват от изходен код (source code) - текст който съдържа инструкции за това как окончателната програма трябва да работи след което се компилират до изпълним файл. Тези изпълними файлове не могат лесно да бъдат адаптирани за различни операционни системи (ОС). Например ако сте написали програма на C за Linux изпълнимият файл няма да тръгне под Windows 98. За да можете да я използвате тази програма се налага да прекомпилирате изходния код под Windows 98. Скриптовете (програмите писани на скрипт езици) също започват от изходен, но не се компилират в изпълними файлове. При тях се изполва интерпретатор който чете инструкциите от изходния код и ги изпълнява. За жалост, поради това че интерпретатора трябва да прочете всяка команда преди да я изпълни, интерпретираните програми вървят като цяло по-бавно спрямо компилираните. Основното предимство на скриптовете се е, че лесно могат да бъдат пренаписани за други ОС стига да има интерпретатор за тази ОС. bash е скрипт език. Той е идеален за малки програми. Други скрип езици са Perl, Lisp, и Tcl.

Какво искате да знаете?

Писането на собствени шел скриптове изисква от вас да знаете най-основните команди на Linux. Трябва да знаете например как да копирате, местите или създавате нови файлове. Едно от нещата което е задължително да знаете е как да работите с текстов редактор. За Linux има множество текстови редактори най-разпространените от който са vi, emacs, pico, mcedit.

Внимание!!!
Не се упражнявайте в писане на скриптове като root потребител! Не се знае какво може да се случи! Аз няма да бъда отговорен ако вие по невнимание повредите вяшата система. Имайте това в предвид! За упражненията изполвайте нормален потребител без права на root.

Вашият първи BASH скрипт
Първият скрипт който ще напишете е класическата "Hello World" програма. Тази програма изпечатва единствено думите "Hello World" на екрана. Отворете любимия си текстов редактор и напишете:

#!/bin/bash
echo "Hello World"

Първият ред от програмата казва че ще използваме bash интерпретатора за да подкараме програмата. В този случай bash се намира в /bin директорията. Ако bash се намира в друга директория на вашата система тогава направете необходимите премени в първия ред. Изричното споменаване на това кой интерпретататор ще изпълнява скрипта е много важно, тъи като той казва на Linux какви инструкции могат да бъдат използвани в скрипта. Следващото нещо което трябва да направите е да запишете файла под името hello.sh. Остава само да направите файла изпълним. За целта пишете:

xconsole$ chmod 700 ./hello.sh

Прочетете упътването за използване на chmod командата ако не знаете как да променяте правата на даден файл. След като сте направили програмата изпълнима я стартирайте като напишете:

xconsole$ ./hello.sh

Резултатът от която ще бъде следният надпис на екрана


Hello World

Това е! Запомнете последователноста от действия - писане на кода, записване на файла с кода, и променянето на файла в изпълним с командата chmod.

Команди, Команди, Команди
Какво точно направи вашата първа програма? Тя изпечата думите "Hello World" на екрана. Но как програмата го направи това? С помоща на команди. Единственият ред с команди беше echo "Hello World". И коя е командата? echo.  Командата echo изпечатва всичко на екрана,  което е получила като свой аргумент.

Аргумент е всичко което е написано след името на командата. В нашият случай това е "Hello World". Когато напишете  ls /home/root,   командата е ls а нейният аргимент е /home/root. Какво означава всичко това? Това означава че ако имате програма или команда, която изпечатва аргументите си на екрана то може да я използвате вместо echo. Нека да предположим че имаме такава команда която се казва foo. Тази комада ще изпечата своите аргументи на екрана. Тогава нашият скрипт може да изглежда така:

#!/bin/bash
foo "Hello World"

Запишете го и го направете изпълним с chmod след което го стартирайте:

xconsole$ ./hello
Hello World

Точно същият резултат. Всичко което правихте до сега е да използвате echo командата във вашия шел скрипт. Друга команда за изпечатване е printf. Командата printf позволява повече контрол при изпечатване на информацията, особено ако сте запознати с програмния език C. Фактически съшият резултат от нашият скрипт можем да постигнем просто ако напишем в командния ред:

xconsole$ echo "Hello World"
Hello World

Както виждате може да използвате  Linux команди при писането на шел скриптове. Вашият bash шел скрипт е колекция от различни програми, специално написани заедно за да изпълнят конкретна задача.

Малко по-лесни програми
Сега ще напишем програма с която да преместим всички файлове от дадена директория в нова директория, след което ще изтрием новата директория заедно със нейното съдържание и ще я създадем отново. Това може да бъде направено със следната последователност от команди:

xconsole$ mkdir trash
xconsole$ mv * trash
xconsole$ rm -rf trash
xconsole$ mkdir trash

Вместо да пишем последователно тези команди можем да ги запишем във файл:

#!/bin/bash
mkdir trash
mv * trash
rm -rf trash
mkdir trash
echo "Deleted all files!"

Запишете файла под името clean.sh. След като стартирате clean.sh  той ще премести   всички файлове в директория trash, след което ще изтрие директорията заедно със съдържанието и ще я създаде отново. Дори ще изпечата съобщение на екрана, когато свърши със тези действия. Този пример показва и как да автоматизирате многократното писане на последователности от команди.

Коментари във скрипта
Коментарите ви помагат да направите вашата програма по-лесна за разбиране. Те не променят нищо в изпълнението на самата програма . Те се използват единствено за да може вие да ги четете. Всички коментари в bash започват със символа: "#", с изключение на първия ред (#!/bin/bash). Първият ред не е команда. Всички редове след първия който започват със "#" са коментари. Вижте кода на следния скрипт:

#!/bin/bash
# tazi programa broi chislata ot 1 do 10:
for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; do
    echo $i
done

Дори и да не знаете bash, вие веднага може да се ориентирате какво прави скрипта, след като прочетете коментара. Добре е при писане на скриптове да използвате коментари. Ще откриете, че ако ви се наложи да промените накоя програма която сте писали преди време, коментарите ще ви бъдат от голяма полза.

Променливи
Променливите, най-общо казано, са  "кутии" който съхраняват информация. Вие може да използвате променливи за много неща. Те ви помагат да съхранявате информацията която е въвел потребителя, аргументи или числова информация. Погледнете този код:

#!/bin/bash
x=12
echo "Stoinosta na promenliwata x e $x"

Всичко което се случва е да присвоим на променливата x стойност 12 и да я отпечатаме тази стойност с комадата echo. echo "Stoinosta na promenliwata x e $x" изпечатва текущата стойност на x. Когато давате стойност на дадена променлива не трябва да има шпации между нея и "=". Ето какъв е синтаксиса:

име_на_променлива=стойност

Стойноста на променливата можем да получим като поставим символа "$" пред нея.   В конкретния случай за да изпечатаме стойноста на& x   пишем echo $x.

Има два типа променливи - локални променливи и променливи на обкръжението(environment). Променливите на обкръжението се задават от системата и информация за тях може да се получи като се използва env командата. Например:

xconsole$ echo $SHELL

Ще отпечата

/bin/bash

Което е името на шела който използваме в момента.  Променливите на обкръжението са дефинирани в  /etc/profile и  ~/.bash_profile. С echo командата можете лесно да проверите текущата стойност на дадена променлива, биля тя от обкръжението или локална. Ако все още се чудите защо са ни нужни променливи следната програма е добър пример който илюстрира тяхното използване:

#!/bin/bash
echo "Stojnosta na x e 12."
echo "Az imam 12 moliwa."
echo "Toj mi kaza che stojnosta na x e 12."
echo "Az sym na 12 godini."
echo "Kak taka stojnosta na x e 12?"

Да предположим че в един момент решите да промените стойноста на x от 12 на 8. Какво трябва да направите?  Трябва да премените навсяскъде в кода 12 с 8. Да но... има редове в който 12 не е стойноста на x. Трябва ли да променяме и тези редове? Не защото те не са свързани с x. Не е ли объркващо? По надолу е същия пример само че се използват променливи:

#!/bin/bash
x=12     # stoinosta na promenliwata x e 12 e x
echo "Stoinosta na  x e $x."
echo "Az imam 12 moliwa."
echo "Toj mi kaza che stojnosta na x e $x."
echo "Az sym na 12 godini."
echo "Kak taka stojnosta na x e $x?"

В този пример $x ще изпечата текущата стойност на x, която е 12. По този начин ако искате да промените стойноста на x  от 12 на  8 е необходимо единствено да замените реда в който пише x=12 с x=8. Другите редовете няма да бъдат променени. Променливити имат и дуги полезни свойства както ще се убедите сами в последствие.

[ край на част 1]

Вижте [ Част 1| Част 2 | Част 3 | Част 4]<< Безплатни шел акаунти | Как да инсталираме на компютъра си Linux, Win98 и NT >>