от Ivaylo Toshev(23-04-2002)

рейтинг (65)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

КАК ДА СЕ БЪЛГАРИЗИРАМЕ - нов тертип

как да виждаме, пишем и печатаме на кирилица с TTF шрифтове в KDE , StarOffice 6.0 , OpenOffice (build >= 631C), Ximian Evolution

 

1. Въведение

Когато преди няколко години започнах да се занимавам с LINUX, аз изминах пътя от гледане, пипане , инсталиране на 1-дисктена дистрибуция, инсталиране на малък USMSDOS дял, и т.н. докато накрая започнах да ползвам LINUX изцяло. В този последен етап естествено стана наложително да може да се работи на кирлица. По това време идеалното решение беше великолепният пакет BGLINUX на Антон Зинониев. В основата си този пакет предоставяше възможност да се работи на кирлица, като "лъжеше" X сървъра ( или сървъра за шрифтове) за кодировката на шрифтовете. Това се налагаше, тъй като старите версии на GLIBC ( мисля, че до 2.2.1 ) и X (до версия 4.x) не разпознаваха кодировка CP1251 ( windows-1251 или microsoft-cp1251) .

Но това вече не е така. Новите версии на GLIBC и X 4.x разпознават тези кодировки, а освен това и много други.

 

2. Какво ни трябва ?

И така - по същество: Какво ни трябва за да си българизираме дистрибуцията ?

Накратко следните неща:

- LINUX дистрибуция не по-стара от една година ( или поне upgrade-ната с новите версии на GLIBC);

- XFree86 4.x (силно препоръчвам 4.2 ако искате да се любувате на качествен antialiasing );

-Unicode TTF шрифтове - в Интернет може да намерите доста, може да си ги свалите от сайта на Microsoft , или да си ги вземете от някой инсталиран Windows ( минимум 95 OSR2) от директорията C:\Windows\Fonts;

 

- KDE >= 2.2.x ;

 

3. Какво да направим ?

Първо трябва да сте сигурни, че имате инсталирана необходимата версия на glibc. Ако работите с RedHat 7.2 или Mandrake 8.x то вие я имате. За Slack и другите дистрибутиви - не съм сигурен за кои версии това е изпълнено.

Копирате всички TTF шрифтове в директорията /usr/share/fonts/default/ttf_fonts ( естествено може да ползвате и друга директория - както желаете, но примерите по - долу ще се придържат към тази );

Копирате файла encodings.dir в директорията с TTF шрифтове:

 

#cp /usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings/encodings.dir /usr/share/fonts/default/ttf_fonts

 

След това в директорията с TTF шрифтовете трябва да създадете файловете fonts.dir и fonts.scale, това става по следният начин:

 

#cd /usr/share/fonts/default/ttf_fonts

#ttmkfdir -e encodings.dir -d . -o fonts.dir

#cp fonts.dir fonts.scale

 

Сега трябва да опишем тази директория в пътя на шрифтовете.

Ако ползвате сървър за шрифтове, то в неговият конфигурационен файл трябва да добавите пътя към тази директория, за RedHat, Mandrake и подобни това е файла:

 

/etc/X11/fs/config

 

където се добавя НАЙ-ОТГОРЕ ( най-отпред ) :

 

catalogue= /usr/share/fonts/default/ttf_fonts

 

Ако искате да ползвате antialiasing, то добавете в /etc/X11/XftConfig , следният ред:

 

dir "/usr/share/fonts/default/ttf_fonts"

 

Ако не използвате сървър за шрифтове, то добавяте нов ред FontPath в /etc/X11/XF86Config-4 , в който описвате пътя до /usr/share/fonts/default/tf_fonts

 

Сега остава да рестартирате сървъра за шрифтове ( ако ползвате такъв ) и да рестартирате X .

 

4. Конфигуриране на KDE

 

4.1 KDE 2.2.x

За KDE 2.2.x е необходимо да укажете в персоналните настройки за Език и Държава, задължително, че сте в България , а за език не е задължително да изберете български. Отново задължително е обаче да изберете, че ползвате кодировка: "microsoft-cp1251"

След това в Settings->Look & Feel - > Fonts трябва да изберете TTF шрифтове, примерно Arial с кодировка "microsoft-cp1251"

С това българизацията на KDE 2.2.x е завършена .

 

4.2. KDE 3.0

В тази версия на KDE 3.0 има много нови неща що се отнася до кодировки и интернационализация. KDE 3.0 поддържа изцяло последните Unicode стандарти.

Всъщност вие може да забравите за цялата секция описана в т.3 и да използвате инструмента Font Installer който може да намерите в Settings->System->Font Installer.

Ако обаче сте изпълнили описаното в т.3 , то не ползвайте този инструмент.

Всичко което трябва да направите е да конфигурирате системните шрифтове от Settings->Look & Feel->Fonts като опишете някой TTF шрифт.

 

5. Конфигуриране на StarOffice 6.0 и OpenOffice

Стартирате spadmin избирате "fonts" и добавяте шрифтовете от директория /usr/share/fonts/default/ttf_fonts .

 

6. Ximian Evolution

Стартирайте GNOME Control Panel и изберете "HTML Viewer", където трябва да настроите TTF шрифтове, съответно за секциите "Screen Fonts" и "Printer Fonts". Изберете примерно шрифтове Arial и Courier New, като предварително в диалоговия прозорец за избиране на шрифт, укажете в табчето "Filter" кодировка "microsoft-cp1251"<< Компилация на LInux-ядрото, част I: Въведение | Как да ограничим Dial-up по трафик като използваме ICRadius >>