от Славей Караджов(24-09-2002)

рейтинг (10)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Това е втората порция с информация за подготовката на Линукс феста в София и триковете които бяха използвани. В тази част ще опиша няколко неща:

º По време на феста записахме немалко CD-та под Линус. За да може да се пусне записвачка под Линукс е необходимо да се компилира SCSI емулация в ядрото. След което в /etc/lilo.conf файла е необходимо да се добави допълнителен параметър

append = "hdc=ide-scsi"

който да указва че даденото устройство (в нашия случай /dev/hdc ) ще използва SCSI емулация. Ето и пример от променен /etc/lilo.conf файл

image=/boot/zImage-2.4.18mdk

label=Mandrake Linux
read-only
append="hdc=ide-scsi"

Добавете и следните редове в /etc/modules.conf файла

options ide-cd ignore=hdc
alias scd0 sr_mod
pre-install sg
modprobe ide-scsi
pre-install sr_mod
modprobe ide-scsi
pre-install ide-scsi
modprobe ide-cd

За да бъдат взети в предвид промените трябва да се рестартира lilo-то и PC-то. Това става с командите (като root потребител):

# /sbin/lilo && /sbin/reboot

Това което остава да се направи е /dev/cdrom да сочи към /dev/scd0

# ln -sf /dev/scd0 /dev/cdrom

Това са предварителните приготовления по подкарването на записвачка. Повечето дистрибуции сами откриват CD записвачките и правят нещата, описани по-горе.

CD Bake OvenЗа същинското записване използвахме 3 програми - cdrecord, xcdroast и cdbakeoven. X-CD-Roast и CD BakeOven са две от графичните програми, които правят записването върху CD-та лесна задача.

За тези от вас, които не се плашат от записване на CD-та от команден ред, предлагаме съветите на Мирончо за създаване на ISO имиджи на CD-та и записването им върху празни CD-та без да се използват графични глезотии. Ето стъпките накратко:

1. Прави се ISO имидж на CD-то което искаме да запишем. Това става така:

# dd if=/dev/cdrom of=/root/isos/Slackware81.iso

2. Проверява се как е описана записвачката. Това става с командата:
# cdrecord -scanbus

Резултата от командата е подобрен на:

Cdrecord release 1.7a1 Copyright (C) 1995-1998 Jörg Schilling
scsibus0:

0,0,0) 'MATSHITA' 'CD-R CW-7502 ' '4.02' Removable CD-ROM
0,1,0) 'SEAGATE ' 'ST11200N ' '8334' Disk

....
В нашият случай записвачката е описана на първия ред. Запомнете първите три числа разделени със запетая (т.е 0,0,0). Тази информация ще ни трябва за следващата стъпка.

2. Записва се ISO имиджа върху CD-то:

# cdrecord -v dev=0,0,0 speed=4 /root/isos/Slackware81.iso

Опцията speed показва каква скорост да се използва по време на запис.
В нашия случай сме написали dev=0,0,0 защото при използването на опцията -scanbus записвачката е описана в 0,0,0

По време на феста Мирончо донесе стартиращо CD с Peanut Linux, което беше направил със следната команда

mkisofs -o /tmp/peanut.iso \
-R -J -V "Peanut Install" \
-hide-rr-moved \
-v -d -N -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \
-b isolinux/isolinux.bin \
-c isolinux/isolinux.boot \
-A "Peanut Install CD" .

Точката накрая казва, че се прибавя всичко от текущата директория, "-o" опцията в началото казва в кой файл да се запише резултата.

Под Линукс има няколко начина с които може да запишете CD на отдалечена записвачка. Единият от начините е подобен на първия съвет в част 1. Нека имаме две машини. Машина 1 с IP 192.168.0.1 и машина 2 с IP 192.168.0.1

На машина 2, където се намира записвачката, се изпълнява следната команда
#nc -l -p 22222 | lzop -d | cdrecord -v dev=0,0,0 speed=4

След което на машина 1 изпълняваме следното:
# lzop < /dev/cdrom | nc 192.168.0.2 22222

Успехът на такива решения обаче зависи от няколко фактора (като стабилна мрежа например) и тези решения са по-скоро експериментални.

ºSharp ZaurusПо време феста Стоян Костадинов трябваше да демонстрира възможностите на Sharp Zaurus на мултимедийния проектор. За целта Стоян свали от интернет VNC сървър специално пригоден за Sharp-a, след което свърза USB-от на PC-то с docking station-a на Sharp-a (допълнителен хардуер, които си върви със Sharp-a). На PC-то имаше инсталиран Mandrake Linux 8.2, който трябваше да се да се донастрои за да може да се изгради TCP връзка с Sharp-a през USB. Настройките са описани на адрес: http://www.ruault.com/Zaurus/ethernet-over-usb-howto.html#mdrk

От тук нататък всичко беше лесно. На PC-от беше стартиран VNC клиент, който се свърза с VNC сървъра на Sharp Zaurus-a и това което ставаше на екрана на Sharp-a се показваше на екрана на PC-то. Оставаше само този екран да се покаже на мултимедийния проектор. За да направим това използвахме третия съвет от част 1 на статията. Стоян беше свалил кирилска клавиатура и шрифтове за Sharp-а от http://www.eqlab.org/english/cyrz.html за да направи демонстрацията още по интересна.

º web camПо време на феста може би сте забелязали, че имаше уеб камера която работеше под Линукс и показваше в интернет какво става в залата по време на феста. Камерата която използвахме беше Creative Labs Webcam 5 и Явор се зае с нейното пускане. За целта му се наложи да прекомпилира ядрото с поддръжка на video4linux. Използван беше модула/драйвера pwc.o. Той позволява управлението на уеб камери с чипсет на Philips, каквато е Creative Webcam 5. За да се гледа информацията, която постъпва от камерата, бяха използвани програмите XawTV, CamStream и gCam. Списък с програмите работещи с уеб камера може да откриете на адрес: http://www.smcc.demon.nl/webcam/working.html

Явор реши да позволи картината, която постъпва от камерата да се вижда и в интернет. За целта използва уеб сървър Apache и Perl приложението webcam. Така всеки можеше да наблюдава какво ставаше в залата.

Ако сте пропуснали първа част на съветите и триковете може да я прочетете {оттук}.


<< WET 11 Linksys евтино решение за wireless home lan | Журналната файловата система ext3 >>