от peio(19-01-2004)

рейтинг (19)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Съдържание

1. Увод
2. Настройка на ядрото
3. Инсталиране на ppp и rp-pppoe
4. Конфигуриране на rp-pppoe
5. Диагностициране на състоянието на връзката
6. Стартиране на pppoe клиента при стартиране на системата
7. Заключение

1. Увод
Този документ описва как да инсталирате и конфигурирате PPPoE (Point-to-Point over Ethernet) клиент на вашата ГНУ/Линукс система. Предполага се, че мрежовата ви карта е инсталирана и разпозната правилно и нейната настройка не е тема на това ръководство. Моят опит е с мрежата на HomeLan (Data.bg), но вярвам, че инструкциите са приложими и за други подобни мрежи. Дистрибуцията, под която извършвам конфигурацията, е Slackware 9.1, но разликите с другите дистрибуции трябва да са само в начина на инсталиране на пакетите и вероятно в разположението на конфигурационните файлове.

2. Настройка на ядрото
За да бъде осъществена тази връзка, на първо място е необходимо да осигурим съответната поддръжка в ядрото.
Ако използвате ядро, което е дошло с вашата дистрибуция, е много вероятно то да има нужната поддръжка, компилирана най-вероятно като модули. Ако сте компилирали ваше оптимизирано ядро, е възможно да сте изключили подръжката на PPP при условие, че не ви е била нужна досега.
И в двата случая може да проверите като отидете в /usr/src/linux, изпълните make menuconfig, отидете в Network Device Support и проверите дали  PPP (Point-to-Point protocol) support e включен в ядрото или е компилиран като модул, а също и дали са включени останалите възможности на PPP. Ето как изглеждат настройките при мен :
------------ cut --------------------
<M> PPP (point-to-point protocol) support  
[*]   PPP multilink support (EXPERIMENTAL)
[*]   PPP filtering                        
<M>   PPP support for async serial ports    
<M>   PPP support for sync tty ports        
<M>   PPP Deflate compression              
<M>   PPP BSD-Compress compression        
<M>   PPP over Ethernet (EXPERIMENTAL)
------------ cut --------------------

3. Инсталиране на ppp и rp-pppoe
Всяка дистрибуция си има свои начин на инсталиране на прекомпилирани пакети и предполагам, че всеки е запознат с него. Моят пример ще е с installpkg от pkgtools на Slackware, но разликата е е голяма с rpm -Uvh [име на пакета] (RedHat, SuSE, Mandrake и др.) или apt-get install [име на пакета] (Debian).
Нужни ни са 2 пакета, които вярвам лесно могат да бъдат намерени за всяка дистрибуция : ppp и rp-pppoe .
В Slackware нужните ни пакети се намират в ./slackware/n/ от дистрибутива и се инсталират с комадите :
installpkg ./slackware/n/ppp-2.4.1-i486-3.tgz
installpkg ./slackware/n/rp-pppoe-3.5-i386-1.tgz

Тези команди инсталират изпълнимите файлове на нашата система и създават в /etc директория ppp, която съдържа конфигурационните файлове. Директорията може да се намира и другаде (/usr/local/etc или /etc/sysconfig), но с помоща на locate или find може лесно да бъде намерена.

4. Конфигуриране на rp-pppoe
Клиентът на Roaring Penguin (rp-pppoe) включва в себе си и скрипт, който позволява да се конфигурира лесно.
Стартирайте adsl-setup и попълнете стойностите за вашето потребителско име, парола, интерфейс който ще ползвате  и др. Този скрипт автоматично редактира файла /etc/ppp/pppoe.conf със зададените от вас стойности.
Специфично за мрежата на HomeLan е, че е нужно да бъде зададено име на услугата (service name) и да се настрои клиента да получава информация за сървърите за имена от доставчика. За да направим това, трябва да редактираме файла /etc/ppp/pppoe.conf . Около ред 78 се намира настройката за името на услугата :
# Specific desired service name
SERVICENAME=*** # Заместете *** с информацията, която е дал доставчикът ви.
Другата необходима настройка е около ред 41 и тя указва да се настройват сървърите за имена с тези, които ви е дал доставчикът :
DNSTYPE=SERVER
Има възможност и да се зададат твърдо като адреси или да не се ползват въобще (примерно ако ползвате свой DNS сървър).В този файл има и други настройки, които ще са интересни на по-любопитните.
Паролата за вашето потребителско име се съхранява в /etc/ppp/chap-secrets и/или в /etc/ppp/pap-secrets и при нужда тези файлове трябва да бъдат редактирани.
Клиентът се стартира с командата adsl-start и, ако всичко е наред, изпълнението на командата ще върне просто "Connected", а ако не ... вероятно ще бъде по-многословен :) . Добра идея, ако не се получи, е да направим debug файл като изпълним: DEBUG=1 adsl-start.

5. Диагностициране състоянието на връзката
Ако има проблем на този етап (а и да няма), е добре да се направят няколко елементарни проверки. Първо е добре да проверим дали имаме физическа връзка ( можем да погледнем дали лампичката на мрежовата карта свети). Друг възможен проблем е, ако имаме защитна стена (firewall), която да спира комуникацията със сървъра (iptables -L ще ни покаже всички действащи в момента правила). Командата ifconfig ни показва интерфейсите и за да функционира нормално, там е нужно да има интерфейс с име ppp0 (или ppp1 или друг).
Добре е да проверим и конфигурацията на ресолвера (cat /etc/resolv.conf) - дали там са правилните DNS сървъри и дали имаме достъп до тях. Нужно е и да се уверим, че маршрутизиращата таблица ни е наред чрез командата route.

6. Стартиране на pppoe клиента при стартиране на системата
Всяка дистрибуция си има своя организация на инициализиращите скриптове и се предполага, че потребителят е запознат с нея. При Slackware те се намират в директорията /etc/rc.d/ докато при голяма част от другите дистрибуции, използващи System V, те са в /etc/init.d/. Конкретно за Slackware може да поставим командата adsl-start в /etc/rc.d/rc.local или в който друг файл считаме за уместно.

7. Заключение
Този документ не претендира за точност и изчерпателност, а само отразява личния ми опит. Ако имате забележки, корекции или допълнения - моля, изпращайте ги на peio@peio.org .

Автор: Пейо Попов <peio@peio.org>
Последна ревизия: 15.01.2004


<< BIND9: Опционално заключване на демона | BIND9: Активни и пасивни фунционалности "delegation-only" >>